Sme konzultačno-obchodná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá poskytuje riešenia s dôrazom na uspokojenie potrieb našich klientov. Našim primárnym cieľom je zvýšiť účinnosť a efektívnosť fungovania firiem a pripraviť ich na súčasné ako aj budúce výzvy. Medzi naše prednosti patria dlhoročné praktické skúsenosti a profesionálny prístup k riešeniu Vašich potrieb.

Business Excellence

Zvýšnie efektivity a ziskovosti, Definovanie nových distribučných kanálov, Krízový manažment, Strategické plánovanie, Riadenie zmien, Projektový manažment, Implementácia zmien a procesov, Optimalizácia organizačnej štruktúry, Kontrola.

Spájanie, Integrácia a Reštrukturalizácia

Integrácia spoločností, Vstup na nové trhy, Definícia a optimalizácia predajných kanálov, Diverzifikácia rizika, Optimalizácia organizačnej štruktúry, Efektívnosť a flexibilita.

Manažment Ľudských zdrojov

Individuálny kaučing, Skupinový Kaučing, Mapovanie Vašich tréningových potrieb, Vytvorenie potrebného tréningového plánu, Zabezpečenie tréningov, Motivačný systém.

Procesy

Audit procesov, Definícia Vašich potrieb, Vytvorenie nových a úprava existujúcich procesov, Implementácia týchto procesov a ich kontrola.

Corporate Responsibility

Gap Analysis, Management Development (GRI, AA1000, EFQM, ISO26000), Program Development, Communication, CR Report

Enviromental management

Gap Analysis, Management System development (EMAS, ISO14001), Program Development, Communication

Reputation Management

Reputation Risk Assessment, Reputation Surveys, Corporate Identity, Strategic Communication

Zastupovanie

Zastupovanie resp. Spoluúčasť na rokovaniach s tretími stranami, Príprava podkladov a analýz, Návrhy stratégii a konkrétnych riešení, Zabezpečenie financovania.

Vstup na slovenský trh

Prieskum trhu, Identifikovanie potenciálu pre vstup na trh, Navrhnutie plánov a stratégie, Zabezpečenie organizačno-operačných činností, Založenie spoločnosti a jej Rozbeh.